tlumacz przysięgły niemieckiego. Joanna Mikołajczyk

"Die Sprache ist ein Labyrinth von Wegen. Du kommst von einer Seite und kennst dich aus;
du kommst von einer anderen zur selben Stelle, und kennst dich nicht mehr aus."
Ludwig Wittgenstein

pl / de

Tłumaczenia poświadczne

Poświadczone tłumaczenia pisemne:
- dokumenty USC
- dokumenty szkolne
- akty notarialne
- dokumenty policyjne i sądowe
- dokumenty z zakresu prawa pracy
- dokumenty handlowe
- dokumenty księgowo-podatkowe
- dokumenty medyczne
- dokumenty samochodowe

Poświadczone tłumaczenia ustne przy zawieraniu aktów
notarialnych itp